30.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 152/55


Överklagande ingett den 5 mars 2018 – Sona Nutrition mot EUIPO – Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)

(Mål T-155/18)

(2018/C 152/65)

Överklagandet är avfattat på: engelska

Parter

Klagande: Sona Nutrition Ltd (Dublin, Irland) (ombud: A. von Mühlendahl och H. Hartwig)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Solgar Holdings, Inc. (Ronkonkoma, New York, Förenta staterna)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Solgar Holdings, Inc.

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke i färgerna ljusgrönt, ljusbrunt, beige, mörkbrunt och gyllenbrunt, SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA – Registreringsansökan nr 13 781 315

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 20 december 2017i ärende R 1323/2017-4.

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO och Solgar Holdings, Inc., om sistnämnda intervenerar i målet, att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder)

Åsidosättande av artikel 94.1 förordning 2017/1001.

Åsidosättande av artikel 8.1 b i 2017/1001.