30.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 152/55


Beroep ingesteld op 5 maart 2018 — Sona Nutrition/EUIPO — Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)

(Zaak T-155/18)

(2018/C 152/65)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Sona Nutrition Ltd (Dublin, Ierland) (vertegenwoordigers: A. von Mühlendahl en H. Hartwig, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Solgar Holdings, Inc. (Ronkonkoma, New York, Verenigde Staten)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Aanvrager van het betrokken merk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken merk: Uniebeeldmerk in de kleuren lichtgroen, lichtbruin, beige, donkerbruin en goudbruin, met de woordelementen „SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA” — inschrijvingsaanvraag nr. 13 781 315

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 20 december 2017 in zaak R 1323/2017-4

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van het EUIPO en, mocht Solgar Holdings, Inc. in de procedure interveniëren, ook deze partij in de kosten.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 94, lid 1, van verordening nr. 2017/1001;

schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 2017/1001.