30.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 152/54


5. märtsil 2018 esitatud hagi – Sona Nutrition versus EUIPO – Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)

(Kohtuasi T-154/18)

(2018/C 152/64)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Sona Nutrition Ltd (Dublin, Iirimaa) (esindajad: advokaadid A. von Mühlendahl ja H. Hartwig)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Solgar Holdings, Inc. (Ronkonkoma, New York, Ameerika Ühendriigid)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: apellatsioonikoja menetluse teine pool

Vaidlusalune kaubamärk: helerohelist, helepruuni, beeži, tumepruuni ja kuldpruuni värvi ELi kujutismärk SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA – registreerimistaotlus nr 13 781 273

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 20. detsembri 2017. aasta otsus asjas R 1322/2017-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt ja Solgar Holdings, Inc.-lt, kui viimane astub käesolevasse menetlusse.

Väited

Määruse nr 2017/1001 artikli 94 lõike 1 rikkumine;

määruse nr 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.