30.4.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 152/54


Prasība, kas celta 2018. gada 5. martā – Sona Nutrition/EUIPO – Solgar Holdings (“SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA”)

(Lieta T-153/18)

(2018/C 152/63)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Sona Nutrition Ltd (Dublina, Īrija) (pārstāvji: A. von Mühlendahl un H. Hartwig, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Solgar Holdings, Inc. (Ronkonkoma, Ņujorka, Amerikas Savienotās Valstis)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības grafiska preču zīme sarkanā, gaiši brūnā krāsā, smilškrāsā, tumši brūnā un zeltaini brūnā krāsā “SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA” – reģistrācijas pieteikums Nr. 13 781 299

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2017. gada 20. decembra lēmums lietā R 1321/2017-4

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO un Solgar Holdings, Inc., ja tā iestāsies lietā, atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati

Regulas 2017/1001 94. panta 1. punkta pārkāpums;

Regulas 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.