30.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 152/53


Kanne 5.3.2018 – Sona Nutrition v. EUIPO – Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)

(Asia T-152/18)

(2018/C 152/62)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Sona Nutrition Ltd (Dublin, Irlanti) (edustajat: asianajajat A. von Mühlendahl ja H. Hartwig)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Solgar Holdings, Inc. (Ronkonkoma, New York, Yhdysvallat)

Menettely EUIPO:ssa

Hakija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-kuviomerkki violetin, vaaleanruskean, beigen, tummanruskean ja kullanruskean väreissä, SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA – Rekisteröintihakemus nro 13 781 331

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 20.12.2017 asiassa R 1319/2017-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n ja Solgar Holdings, Inc:in siinä tapauksessa, että se esiintyy väliintulijana tässä menettelyssä, korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen 2017/1001 94 artiklan 1 kohtaa on rikottu.

Asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.