7.5.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 161/58


1. märtsil 2018 esitatud hagi – Arkéa Direct Bank jt versus EKP

(Kohtuasi T-149/18)

(2018/C 161/68)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Arkéa Direct Bank (Puteaux, Prantsusmaa), Caisse de Bretagne de Crédit Mutuel Agricole (Le Relecq Kerhuon, Prantsusmaa), Crédit Mutuel Arkéa (Le Relecq Kerhuon), Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-banque (Strasbourg, Prantsusmaa), Fédéral Finance (Le Relecq Kerhuon), Arkéa Home Loans SFH (Brest, Prantsusmaa), Arkéa Banking Services (Pariis, Prantsusmaa), Arkéa Public Sector SCF (Le Relecq Kerhuon), Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (Le Relecq Kerhuon), Keytrade Bank Luxembourg SA (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi ja P. Kupka)

Kostja: Euroopa Keskpank

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada EKP 19. detsembri 2017. aasta otsuse nr ECB/SSM/2017 – 9695000CG7B84NLR5984/207 artikkel 8 osas, milles see näeb ette meetmed, mida hoiuste tagamise skeemide või kriisilahendusfondide puhul tuleb võtta seoses tagasivõtmatute maksekohustustega;

mõista kõik kohtukulud välja EKP-lt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjendamiseks esitavad hagejad neli väidet, mis on sisuliselt identsed või sarnased kohtuasjas T-143/18: Société générale vs. EKP esitatud väidetega.