7.5.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 161/58


Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Marzu 2018 – BPCE et vs BĊE

(Kawża T-146/18)

(2018/C 161/67)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: BPCE (Pariġi, Franza) u 36 rikorrenti oħra (rappreżentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi u P. Kupka, avukati)

Konvenut: Il-Bank Ċentrali Ewropew

Talbiet

Ir-rikorrenti jitolbu li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla l-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni tal-BĊE Nru ECB/SSM/2017 – 9695005MSX1OYEMGDF46/338 (meħuda flimkien mal-anness tagħha) tad-19 ta’ Diċembru 2017, sa fejn hija tistabbilixxi miżuri li għandhom jittieħdu dwar l-impenji ta’ pagament irrevokabbli rigward is-sistemi ta’ garanzija tad-depożiti jew il-fondi ta’ riżoluzzjoni;

tikkundanna lill-BĊE għall-ispejjeż kollha.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħhom, ir-rikorrenti jinvokaw erba’ motivi li huma essenzjalment identiċi jew simili għal dawk invokati fil-kuntest tal-Kawża T-143/18, Société générale vs BĊE.