7.5.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 161/58


2018. március 1-jén benyújtott kereset –BPCE és társai kontra EKB

(T-146/18. sz. ügy)

(2018/C 161/67)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: BPCE (Párizs, Franciaország) és 36 egyéb felperes (képviselők: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi és P. Kupka ügyvédek)

Alperes: Európai Központi Bank

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az EKB ECB/SSM/2017 – 9695005MSX1OYEMGDF46/338. sz., 2017. december 19-i határozatának 4. cikkét (a mellékletével együtt), amennyiben az intézkedéseket ír elő a visszavonhatatlan fizetési kötelezettségvállalásokat érintően a betétbiztosítási rendszerek vagy a szanálási alapok tekintetében;

az EKB-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek négy jogalapra hivatkoznak, amelyek lényegében azonosak a T-143/18. sz. Société générale kontra EKB ügyben előterjesztett jogalapokkal, vagy hasonlóak azokhoz.