7.5.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 161/58


Žaloba podaná dne 1. března 2018 – BPCE a další v. ECB

(Věc T-146/18)

(2018/C 161/67)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: BPCE (Paříž, Francie) a dalších 36 žalobců (zástupci: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi a P. Kupka, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

zrušil článek 4 rozhodnutí ECB č. ECB/SSM/2017 – 9695005MSX1OYEMGDF46/338 (společně s jeho přílohou) ze dne 19. prosince 2017 v rozsahu, v jakém stanoví opatření, která mají být přijata ohledně neodvolatelných platebních příslibů týkajících se systémů pojištění vkladů nebo fondů k řešení krizí,

uložil ECB náhradu veškerých nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobci čtyři žalobní důvody, které jsou v zásadě totožné s důvody uplatněnými ve věci T-143/18, Société générale v. ECB, nebo jsou jim podobné.