14.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 166/34


Acțiune introdusă la 1 martie 2018 – Kuota International/EUIPO – Sintema Sport (K)

(Cauza T-136/18)

(2018/C 166/44)

Limba în care a fost formulată acțiunea: franceza

Părțile

Reclamantă: Kuota International Corp. Ltd (Insulele Virgine Britanice) (reprezentant: C. Herissay Ducamp, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Sintema Sport Srl (Albiate, Italia)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Titularul mărcii în litigiu: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene verbală figurativă K – marca Uniunii Europene nr. 11 380 771

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de declarare a nulității

Decizia atacată: Decizia Camerei întâi de recurs a EUIPO din 15 decembrie 2017 în cauza R 3111/2014-1

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

anularea deciziei atacate în măsura în care considerat că reaua-credință nu a fost dovedită de către reclamant și că acțiunnea în nulitate întemeiată pe articolul 59 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene;

anularea mărcii Uniunii Europene nr. 11 380 771 în temeiul articolului 59 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivul invocat

încălcarea articolului 59 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001.