14.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 166/34


2018 m. kovo 1 d. pareikštas ieškinys byloje Kuota International / EUIPO – Sintema Sport (K)

(Byla T-136/18)

(2018/C 166/44)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Kuota International Corp. Ltd (Didžiosios Britanijos Mergelių Salos, atstovaujama advokatės C. Herissay Ducamp

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Sintema Sport Srl (Albiate, Italija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas K – Sąjungos prekių ženklas Nr. 11 380 771

Procedūra EUIPO: registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. gruodžio 15 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 3111/2014-1

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti šį ieškinį priimtinu,

panaikinti ginčijamą sprendimą tiek, kiek jame nuspręsta, kad ieškovė nepateikė nesąžiningumo įrodymo, ir nuspręsta netenkinti Reglamento Nr. 2017/1001 59 straipsnio 1 dalies b punktu grindžiamo prašymo dėl registracijos pripažinimo negaliojančia,

panaikinti Europos Sąjungos prekių ženklo registraciją Nr. 11 380 771 remiantis Reglamento Nr. 2017/1001 59 straipsnio 1 dalies b punktu,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 2017/1001 59 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.