23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/66


Tožba, vložena 22. februarja 2018 – IQ Group Holdings Berhad/EUIPO – Krinner Innovation (Lumiqs)

(Zadeva T-133/18)

(2018/C 142/85)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: IQ Group Holdings Berhad (Heckmondwike, Združeno kraljestvo) (zastopnik: S. Carter, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Krinner Innovation GmbH (Straßkirchen, Nemčija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija, figurativne znamke Lumiqs – mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija, št. 1 220 053

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: Odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 12. decembra 2017 v zadevi R 983/2017-1.

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

dovoli registracijo za sporne proizvode, kakor so bili spremenjeni;

EUIPO naloži plačilo stroškov, ki so tožeči stranki nastali s to tožbo.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 2017/1001.