23.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 142/66


Tužba podnesena 22. veljače 2018. – IQ Group Holdings Berhad protiv EUIPO-a – Krinner Innovation (Lumiqs)

(Predmet T-133/18)

(2018/C 142/85)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: IQ Group Holdings Berhad (Heckmondwike, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnik: S. Carter, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Krinner Innovation GmbH (Straßkirchen, Njemačka)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave spornog žiga: tužitelj

Predmetni sporni žig: međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija u odnosu na figurativni žig Lumiqs – Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija br. 1 220 053

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 12. prosinca 2017. u predmetu R 983/2017-1.

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

dopusti registraciju spornih proizvoda onako kako su izmijenjeni;

naloži EUIPO-u snošenje tužiteljevih troškova u vezi s ovom tužbom.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 2017/1001.