23.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 142/66


Sag anlagt den 22. februar 2018 — IQ Group Holdings Berhad mod EUIPO — Krinner Innovation (Lumiqs)

(Sag T-133/18)

(2018/C 142/85)

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: IQ Group Holdings Berhad (Heckmondwike, Det forenede Kongerige) (ved advokat S. Carter)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Krinner Innovation GmbH (Straßkirchen, Tyskland)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Ansøger: IQ Group Holdings Berhad

Det omtvistede varemærke: International registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret, af figurmærket »Lumiqs« — International registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret, nr. 1 220 053

Sagen for EUIPO: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 12. december 2017 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R 983/2017-1)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

Ansøgningen tillades fremmet til registrering for alle de anfægtede varer i den ændrede angivelse.

EUIPO tilpligtes at betale sagsøgerens omkostninger forbundet med dette søgsmål.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001.