23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/58


Tožba, vložena 20. februarja 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)

(Zadeva T-117/18)

(2018/C 142/76)

Jezik postopka: poljščina

Stranke

Tožeča stranka: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Częstochowa, Poljska) (zastopnik: C. Rogula, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „200 PANORAMICZNYCH“ – prijava št. 15 299 688

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe EUIPO z dne 15. decembra 2017 v zadevi R 2194/2016-5

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

spremeni odločbo petega odbora za pritožbe tako, da se ugodi pritožbi tožeče stranke in dovoli registracija znamke „200 PANORAMICZNYCH“, glede na to da besedni znak „200 PANORAMICZNYCH“ ne izpolnjuje pogojev iz člena 7(1), zlasti točki (b) in (c), Uredbe št. 2017/1001, zaradi česar ni razloga za zavrnitev registracije znamke;

in/ali

ugotovi, da je v skladu s členom 7(3) Uredbe št. 2017/1001 besedni znak „200 PANORAMICZNYCH“ z uporabo pridobil razlikovalni učinek (pridobljen razlikovalni učinek), zaradi česar ni razloga za zavrnitev registracije znamke, zlasti ni mogoče uporabiti nobenih pogojev iz člena 7(1)(b), (c) in (d);

podredno

razveljavi odločbo petega odbora za pritožbe in Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) naloži, naj ponovno preuči zahtevo za registracijo besednega znaka „200 PANORAMICZNYCH“ kot znamke EU, prijava št. 015299688, pri čemer naj odpravi obstoječe nepravilnosti in ugotovi, da besedni znak „200 PANORAMICZNYCH“ ne izpolnjuje pogojev iz člena 7(1)), zlasti točki (b) in (c), Uredbe št. 2017/1001, tako da ni nobenih absolutnih razlogov za zavrnitev registracije;

in/ali

ugotovi, da je v skladu s členom 7(3) Uredbe št. 2017/1001 besedni znak „200 PANORAMICZNYCH“ z uporabo pridobil razlikovalni učinek (pridobljen razlikovalni učinek), zaradi česar ni razloga za zavrnitev registracije znamke, zlasti ni mogoče uporabiti nobenih pogojev iz člena 7(1)(b), (c) in (d);

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(b),(c) in (d) Uredbe št. 2017/1001.