23.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 142/58


2018 m. vasario 20 d. pareikštas ieškinys byloje Agencja Wydawnicza Technopol / EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)

(Byla T-117/18)

(2018/C 142/76)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Čenstakava, Lenkija), atstovaujama advokato C. Rogula

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „200 PANORAMICZNYCH“ – Registracijos paraiška Nr. 15 299 688

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. gruodžio 15 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2194/2016-5

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pakeisti EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimą taip, kad būtų patenkintas ieškovės skundas ir įregistruotas prekių ženklas „200 PANORAMICZNYCH“, nes: žodinis žymuo „200 PANORAMICZNYCH“ neatitinka Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies reikalavimų, ypač jos b ir c punktų, todėl nėra jokio pagrindo atsisakyti įregistruoti prekių ženklą;

ir (arba)

pagal Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 3 dalį žodinis žymuo „200 PANORAMICZNYCH“ įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo (nepagrindinis skiriamasis požymis), todėl nėra jokio pagrindo atsisakyti įregistruoti prekių ženklą, konkrečiai, neįvykdytas nė vienas iš 7 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose numatytų reikalavimų;

subsidiariai

panaikinti penktosios apeliacinės tarybos sprendimą ir įpareigoti Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą (EUIPO) dar kartą išnagrinėti paraišką dėl žodinio žymens „200 PANORAMICZNYCH“ įregistravimo kaip ES prekių ženklo, paraiška Nr. 015299688, visų pirma, kad būtų išvengta šiuo metu pasitaikančių trūkumų, ir konkrečiai nustatyti, kad žodinis žymuo „200 PANORAMICZNYCH“ neatitinka Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies reikalavimų, ypač jos b ir c punktų, todėl nėra jokio absoliutaus pagrindo atsisakyti įregistruoti;

ir (arba)

pagal Reglamento 2017/1001 7 straipsnio 3 dalį žodinis žymuo „200 PANORAMICZNYCH“ įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo (nepagrindinis skiriamasis požymis), todėl nėra jokio pagrindo atsisakyti įregistruoti prekių ženklą, konkrečiai, neįvykdytas nė vienas iš 7 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose numatytų reikalavimų;

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktų pažeidimas.