23.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 142/58


Tužba podnesena 20. veljače 2018. – Agencja Wydawnicza Technopol protiv EUIPO-a (200 PANORAMICZNYCH)

(Predmet T-117/18)

(2018/C 142/76)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Tužitelj: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Częstochowa, Poljska) (zastupnik: C. Rogula, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije „200 PANORAMICZNYCH” – prijava za registraciju br. 15 299 688

Pobijana odluka: odluka petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 15. prosinca 2017. u predmetu R 2194/2016-5

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

odluku petog žalbenog vijeća preinači na način da udovolji tužiteljevoj žalbi i registrira žig „200 PANORAMICZNYCH”, s obzirom na to da verbalni znak „200 PANORAMICZNYCH” ne ispunjava pretpostavke iz članka 7. stavka 1., osobito točaka (b) i (c), Uredbe 2017/1001 i stoga ne postoje razlozi za odbijanje registracije;

i/ili

utvrdi da je verbalni znak „200 PANORAMICZNYCH” sukladno članku 7. stavku 3. Uredbe 2017/1001 slijedom uporabe stekao razlikovni karakter (sekundarni razlikovni karakter) i da stoga ne postoje razlozi za odbijanje registracije toga žiga, osobito ne oni koji su obuhvaćeni pretpostavkama iz članka 7. stavka 1. točaka (b), (c) i (d);

podredno

poništi odluku petog žalbenog vijeća i naloži Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) da ponovno ispita prijavu za registraciju verbalnog znaka „200 PANORAMICZNYCH” kao žiga Europske unije, prijavu br. 015299688, te da pritom osobito otkloni trenutne nepravilnosti i utvrdi da verbalni znak „200 PANORAMICZNYCH” ne ispunjava pretpostavke iz članka 7. stavka 1., osobito točaka (b) i (c) Uredbe, 2017/1001 i da stoga ne postoje apsolutni razlozi za odbijanje registracije;

i/ili

utvrdi da je verbalni znak „200 PANORAMICZNYCH” sukladno članku 7. stavku 3. Uredbe 2017/1001 slijedom uporabe stekao razlikovni karakter (sekundarni razlikovni karakter) i da stoga ne postoje razlozi za odbijanje registracije toga žiga, osobito ne oni koji su obuhvaćeni pretpostavkama iz članka 7. stavka 1. točaka (b), (c) i (d);

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlog

Povreda članka 7. stavka 1. točaka (b), (c) i (d) Uredbe 2017/1001.