30.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 152/43


Acțiune introdusă la 22 februarie 2018 – Miles-Bramwell Executive Services/EUIPO (FREE)

(Cauza T-113/18)

(2018/C 152/52)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Miles-Bramwell Executive Services Ltd (Alfreton, Regatul Unit) (reprezentant: J. Mellor, QC)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Marca în litigiu: marca verbală UE „FREE” – cererea de înregistrare nr. 15 083 091

Decizia atacată: Decizia Camerei întâi de recurs a EUIPO din 27/11/2017 în cauza R 2164/2016-1

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate,

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 2017/1001,

încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 2017/1001.