30.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 152/43


22. veebruaril 2018 esitatud hagi – Miles-Bramwell Executive Services versus EUIPO (FREE)

(Kohtuasi T-113/18)

(2018/C 152/52)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Miles-Bramwell Executive Services Ltd (Alfreton, Ühendkuningriik) (esindaja: J. Mellor, QC)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk FREE – registreerimistaotlus nr 15 083 091

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 27. novembri 2017. aasta otsus asjas R 2164/2016-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus ja

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

Määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine;

Määruse 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumine.