30.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 152/42


2018. február 23-án benyújtott kereset – Pink Lady America kontra CPVO – WAAA (Cripps Pink)

(T-112/18. sz. ügy)

(2018/C 152/51)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Pink Lady America LLC (Yakima, Washington, Egyesült Államok) (képviselők: R. Manno és S. Travaglio ügyvédek)

Alperes: Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Western Australian Agriculture Authority (WAAA) (South Perth, Ausztrália)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

Az érintett közösségi növényfajta-oltalom jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

Az érintett közösségi növényfajta-oltalom: a Cripps Pink almafajtára vonatkozó, EU1640. sz. közösségi növényfajta-oltalom

A CPVO előtti eljárás: törlési eljárás

A megtámadott határozat: a CPVO fellebbezési tanácsának 2017. szeptember 14-én hozott határozata (A 007/2016. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

a 2100/94 rendelet 20. cikkével együttesen értelmezett 10. cikkének megfelelően az újdonság hiánya miatt törölje a Cripps Pink almafajtára vonatkozó, EU1640. sz. közösségi növényfajta-oltalmat;

a CPVO-t és a Western Australian Agriculture Authority-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

a 2100/94 rendelet 20. cikkével együttesen értelmezett 10. cikkének megsértése;

a 2100/94 rendelet 76. cikkének, valamint a 874/2009 rendelet 50. cikkének (3) bekezdésével együttesen értelmezett általános elvek – így a jogbiztonság és az igazságszolgáltatás megfelelő működése elvének – megsértése.