16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/37


Tožba, vložena 22. februarja 2018 – Deray/EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

(Zadeva T-105/18)

(2018/C 134/53)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: André Deray (Bry-sur-Marne, Francija) (zastopnica: S. Santos Rodríguez, odvetnica)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Charles Claire LLP (Weybridge Surrey, Združeno kraljestvo)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „LILI LA TIGRESSE“ – zahteva za registracijo št. 015 064 462

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 13. decembra 2017 v zadevi R 1244/2017-2

Tožbeni predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov;

EUIPO in družbi Charles Claire LLP naloži plačilo stroškov, ki so tožeči stranki nastali v upravnem postopku pred EUIPO.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 2017/1001.