16.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 134/37


Beroep ingesteld op 22 februari 2018 — Deray/EUIPO — Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

(Zaak T-105/18)

(2018/C 134/53)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: André Deray (Bry-sur-Marne, Frankrijk) (vertegenwoordiger: S. Santos Rodríguez, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Charles Claire LLP (Weybridge Surrey, Verenigd Koninkrijk)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Aanvrager van het betrokken merk: verzoekende partij

Betrokken merk: Uniewoordmerk „LILI LA TIGRESSE” — inschrijvingsaanvraag nr. 015 064 462

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 13 december 2017 in zaak R 1244/2017-2

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van het EUIPO in de kosten;

verwijzing van het EUIPO en Charles Claire LLP in de kosten die bij verzoekende partij zijn opgekomen in de administratieve procedure voor het EUIPO.

Aangevoerd middel

schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001.