16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/37


2018. február 22-én benyújtott kereset – Deray kontra EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

(T-105/18. sz. ügy)

(2018/C 134/53)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: Deray (Bry-sur-Marne, Franciaország) (képviselő: S. Santos Rodríguez ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Charles Claire LLP (Weybridge Surrey, Egyesült Királyság)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: LILI LA TIGRESSE európai uniós szóvédjegy – 015 064 462. sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2017. december 13-án hozott határozata (R 1244/2017-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére;

az EUIPO-t és a Charles Claire LLP-t kötelezze a felperes részéről az EUIPO előtti igazgatási eljárás során felmerült költségek viselésére.

Jogalap

a 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.