16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/36


2018. február 22-én benyújtott kereset – Fundación Tecnalia Research & Innovation kontra REA

(T-104/18. sz. ügy)

(2018/C 134/52)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Fundación Tecnalia Research & Innovation (Donostia-San Sebastián, Spanyolország) (képviselők: P. Palacios Pesquera és M. Rius Coma ügyvédek)

Alperes: Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA)

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa elfogadhatónak a jelen kérelmet és az abban foglalt megtámadási jogalapokat;

adjon helyt az e kérelemben felhozott megtámadási jogalapoknak, és ennek következtében semmisítse meg a megtámadott határozatot, és állapítsa meg, hogy a TECNALIA által elvégzett feladatoknak megfelelő összegeket nem kell visszafizetni;

a REA-t kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen kérelem az FP7-SME-2013–605879-FOODWATCH grant agreement projektet érintő pénzügyi visszatérítésére vonatkozó kontradiktórius eljárásban hozott határozat ellen irányul. A FoodWatch projekt támogatási szerződésének megszüntetésre vonatkozó döntés alapja a BreadGuard projekt létezéséről való tájékoztatás felperes általi elmulasztása, amely projekt a REA szerint a céljai, munkamódszerei és elvárt eredményei szempontjából jelentős mértékben hasonlított a FoodWatch projektre.

Keresete alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap szerint a megtámadott határozat nem tartalmazott indokolást, mivel a kontradiktórius vizsgálati eljárás során a TECNALIA által felhozott védekezési jogalapokat nem vették figyelembe.

2.

A második jogalap értelmében megsértették a FoodWatch projekt Grant Agreementje II. mellékletének tartalmát, mivel az alperes nem közölte azon független szakértők kilétét, akik a megtámadott határozat alapjául szolgáló szakvéleményeket aláírták, megakadályozva ezzel a TECNALIA általi kifogásemelést.

3.

A harmadik jogalap a felróhatóság elvének azzal való megsértésén alapul, hogy az alperes nem vette figyelembe a TECNALIA kifogásolt cselekmények elkövetésében való közreműködésének mértékét.

4.

A negyedik jogalap a jogszerűség elvének megsértésén alapul, amennyiben a projekteket szabályszerűen végrehajtották és a TECNALIA a kötelezettségvállalások tekintetében nem követett el jogsértést vagy mulasztást.

5.

Az ötödik jogalap az arányosság elvének megsértésén alapul, mivel a kifogásolt cselekmény egyes résztvevői felróhatóságának mértékét nem vették figyelembe.