30.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 152/40


Acțiune introdusă la 20 februarie 2018 – Wehrheim/BCE

(Cauza T-100/18)

(2018/C 152/49)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Christine Wehrheim (Offenbach, Germania) (reprezentant: N. De Montigny, avocat)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

să declare şi să hotărască

1.

anularea:

deciziei privind respingerea cererii de despăgubire pentru prejudiciul suferit ca urmare a faptului că a încetat să îi mai acorde [indemnizaţia de expatriere] (introdusă la 10 mai 2017) din 3 iulie 2017;

în măsura în care este necesar, decizia de respingere explicită a căii de atac (introduse la 3 septembrie 2017) împotriva acestei decizii, din 21 decembrie 2017;

2.

obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri solicitate de reclamantă prin intermediul cererilor sale:

diferenţa de remunerare atât timp cât aceasta va fi angajată în cadrul instituţiei în temeiul contractului său de angajare ca personal permanent, în sumă de 700,53 euro/lună începând din luna aprilie 2017;

cheltuielile de mutare suplimentare sumei de 1 079,10 euro deja primite, şi anume 1 000 de euro suplimentari;

prejudiciul psihologic suferit, în cuantum de 2 000 de euro;

totul majorat cu dobânda legală până la plata completă;

3.

obligarea pârâtei la plata tuturor cheltuielilor de judecată efectuate în cadrul procedurii.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă un motiv unic, întemeiat pe faptul că administraţia pârâtă nu şi-a îndeplinit obligaţiile, întrucât nu a respectat obligaţiile sale de solicitudine, de bună administrare şi de asistenţă şi întrucât a creat o aşteptare care este aparent nerealizabilă în cazul reclamantei şi care constă în acordarea unei indemnizaţii de expatriere deşi ea nu îndeplinea, de la început, condiţiile impuse de statut pentru aceasta. Eroarea respectivă ar fi produs un prejudiciu care ar avea o legătură de cauzalitate directă cu neîndeplinirea obligaţiilor de către instituţie.