30.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 152/40


2018 m. vasario 20 d. pareikštas ieškinys byloje Wehrheim / ECB

(Byla T-100/18)

(2018/C 152/49)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Christine Wehrheim (Ofenbachas, Vokietija), atstovaujama advokato N. De Montigny

Atsakovas: Europos Centrinis Bankas

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti ir nuspręsti,

1)

panaikinti:

2017 m. liepos 3 d. sprendimą atmesti prašymą (pateiktą 2017 m. gegužės 10 d.) atlyginti žalą, patirtą dėl to, kad panaikinta jos [gyvenimo užsienyje išmoka],

prireikus 2017 m. gruodžio 21 d. eksplicitinį sprendimą atmesti jos skundą (pateiktą 2017 m. rugsėjo 3 d.) dėl minėto sprendimo;

2)

priteisti iš atsakovo išmoką, kurios ieškovė reikalavo savo prašymuose:

atlyginimo skirtumą, kol ji dirbs institucijoje pagal nuolatinio darbuotojo sutartį, kurio dydis – 700,53 euro per mėnesį, nuo 2017 m. balandžio mėn.,

papildomas persikraustymo išlaidas be jau pripažintos 1 079,10 euro sumos, tai yra – papildomus 1 000 eurų,

2 000 eurų neturtinės žalos atlyginimo,

prie šių sumų pridedant palūkanas pagal įstatymą iki visiško sumų sumokėjimo;

3)

priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi vieninteliu pagrindu, grindžiamu tuo, kad atsakovas padarė pažeidimą, nes nevykdė rūpestingumo pareigos, gero administravimo pareigos ir pareigos suteikti pagalbą ir sukūrė lūkesčius, kurie ieškovės atveju atrodo neįgyvendinami, dėl gyvenimo užsienyje išmokos skyrimo, nors ji nuo pat pradžių neatitiko Tarnybos nuostatuose tam nustatytų sąlygų. Ši klaida lėmė žalą, kuri su institucijos pažeidimu susijusi tiesioginiu priežastiniu ryšiu.