30.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 152/40


2018. február 20-án/ benyújtott kereset – Wehrheim kontra EKB

(T-100/18. sz. ügy)

(2018/C 152/49)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Christine Wehrheim (Offenbach, Németország) (képviselő: N. De Montigny ügyvéd)

Alperes: Európai Központi Bank

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

1.

semmisítse meg:

a [külföldi munkavégzési támogatás] megszüntetéséből eredő kár megtérítése iránt 2017. május 10-én benyújtott kérelmét elutasító, 2017. július 3-i határozatot;

amennyiben ez szükséges, az e határozattal szemben 2017. szeptember 3-án benyújtott fellebbezést elutasító 2017. december 21-i határozatot;

2.

kötelezze az alperest a felperes által a kérelmeiben követelt támogatás megfizetésére:

havi 700,53 euró illetménykülönbözet megfizetésére, 2017 áprilisától kezdve mindaddig, amíg a személyi állomány állandó tagjaként az intézménynél szolgálatban áll;

a költözés további költségének megfizetésére a már elfogadott 1 079,10 eurón felül, vagyis további 1 000 euró megfizetésére;

az őt ért lelki kár megtérítéseként 2 000 euró megfizetésére;

mindezeknek a törvényes kamattal növelt összegét, a teljes kifizetésig;

3.

kötelezze az alperest az eljárási költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes egyetlen jogalapra hivatkozik, amely arra vonatkozik, hogy az adminisztráció kötelezettségszegést követett el azáltal, hogy nem tartotta be a gondoskodási kötelezettségét, a megfelelő ügyintézés kötelezettségét és a segítségnyújtási kötelezettséget, valamint azáltal, hogy olyan elvárást támasztott, amely a felperes tekintetében megvalósíthatatlannak bizonyult, és amely a külföldi munkavégzési támogatás biztosításában állt, noha a felperes eredetileg nem felelt meg a személyzeti szabályzat által ezzel kapcsolatban előírt feltételeknek. E tévedés olyan kárt okozott, amely közvetlen okozati összefüggésben áll az intézmény kötelezettségszegésével.