16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/34


2018 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje Stamatopoulos / ENISA

(Byla T-99/18)

(2018/C 134/49)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Grigorios Stamatopoulos (Atėnai, Graikija), atstovaujamas advokato S. Pappas

Atsakovė: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. liepos 25 d. ENISA žmogiškųjų išteklių grupės sprendimą, kuriuo buvo atmesta ieškovo paraiška ENISA finansų ir pirkimų skyriaus vadovo pareigoms užimti, pateikta pagal skelbimą apie laisvą darbo vietą ENISA-TA16-AD-2017-03, įpareigojant šią agentūrą dar kartą sąžiningai ir skaidriai įvertinti ieškovo paraišką,

priteisti iš atsakovės mažiausiai penkių tūkstančių (5 000) EUR kompensaciją, skirtą atlyginti neturtinę žalą, kurią ieškovas patyrė dėl ginčijamame akte padarytų pažeidimų, ir

nurodyti atsakovei padengti savo ir ieškovo su šiuo procesu susijusias bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmuoju ieškinio pagrindu ieškovas teigia, kad ginčijamu aktu pažeista atsakovės pareiga nurodyti motyvus, nes jame nepakankamai motyvuotas sprendimas atmesti jo paraišką. Nors ENISA nurodė ieškovui jo surinktus balus už kiekvieną atrankos kriterijų ir bendrą balų skaičių, visų kandidatų vertinimas buvo lyginamasis, todėl kiekvienam pareiškėjui balai buvo skirti atlikus tokį lyginamąjį vertinimą. Ieškovas tvirtina, kad atsižvelgiant į tai, jog ENISA nenurodė jam konkrečių motyvų, susijusių su balais, kurie jam buvo skirti už kiekvieną kriterijų, įskaitant etapą praėjusių kandidatų, kuriems buvo leista dalyvauti pokalbyje ir laikyti testus, lyginamuosius pranašumus, ji nepateikė pakankamų motyvų, kurie leistų ieškovui įsitikinti, ar jam nepalankus aktas buvo pagrįstas ir ar verta iškelti bylą teisme, taip pat teismui leistų atlikti akto teisėtumo kontrolę.

2.

Antruoju ieškinio pagrindu ieškovas teigia, kad vertindama jo gebėjimus atrankos komisija padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, visų pirma nagrinėdama atrankos kriterijus: „geri organizaciniai įgūdžiai, tikslumas ir gebėjimas analizuoti, rinkti ir apibendrinti sudėtingą finansinę informaciją“; „puikūs derybiniai ir problemų sprendimo įgūdžiai“; „geri žmonių valdymo ir konfliktų sprendimo įgūdžiai“; „geri bendravimo anglų kalba žodžiu ir raštu įgūdžiai“ ir „gebėjimas veiksmingai veikti esant dideliam darbo krūviui ir nuolat laikytis numatytų terminų neatsižvelgiant į darbo aplinkos pokyčius“.

3.

Trečiuoju ieškinio pagrindu ieškovas tvirtina, kad ginčijamu aktu yra pažeisti vienodo požiūrio ir skaidrumo principai, nes atrankos komisija minimalų balų skaičių, siekiant patekti į pokalbio etapą ir laikyti testus, nustatė šališkai ir neteisėtai. Ieškovas teigia, kad pranešime apie laisvą darbo vietą nebuvo nustatyta jokių sąlygų dėl to, kada bus nustatytas minimalus balų skaičius ir į kokius kriterijus atrankos komisija turi atsižvelgti jį nustatydama. Todėl atrankos komisija niekada nenurodė motyvų, susijusių su tuo, kaip ji nustatė tą skaičių, ir apie tai kandidatus informavo tik po vertinimo užbaigimo.

4.

Galiausiai, turėdamas omenyje pirma nurodytus pažeidimus, ieškovas prašo atlyginti neturtinę žalą, kurią jis patyrė dalyvaudamas neaiškioje ir neteisėtoje procedūroje dėl to, kad nebuvo pakankamai motyvuotas jo prašymo atmetimas, o tai galima laikyti visišku jo negerbimu ir jo teisės į tinkamą administravimą nepaisymu.