23.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 142/55


Tužba podnesena 12. veljače 2018. – Gollnisch protiv Parlamenta

(Predmet T-95/18)

(2018/C 142/73)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Francuska) (zastupnik: B. Bonnefoy-Claudet, odvjetnik)

Tuženik: Europski parlament

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku Predsjedništva Europskog parlamenta od 23. listopada 2017., pod oznakom PE 610.437/BUR/Odluka, kako je dostavljena dopisom predsjednika Europskog parlamenta od 1. prosinca pod oznakom D 318700 i kojom je odbijena žalba B. Gollnischa protiv odluke glavnog tajnika podnesena kvestorima;

poništi u cijelosti odluku glavnog tajnika Europskog parlamenta od 1. srpnja 2016., dostavljenu 6. srpnja 2016., o tome da je „iznos od 275 984,23 eura neosnovano isplaćen u korist Brune Gollnischa” i kojom je nadležnom dužnosniku i računovodstvu institucije naložen povrat tog iznosa;

poništi u cijelosti dostavu i provedbene mjere prethodno navedene odluke sadržane u dopisu glavnog direktora za financije od 6. srpnja 2016., oznaka D 201920;

poništi u cijelosti opomenu dužniku br. 2016-914 od 5. srpnja 2016, koju je također potpisao glavni direktor za financije;

dosudi tužitelju iznos od 50 000 eura naknade neimovinske štete koja je nastala kao posljedica neosnovanih optužbi iznesenih prije zaključenja istrage, štete nanesene njegovu ugledu i značajnih problema u njegovu privatnom i političkom životu prouzročenih pobijanom odlukom te znatne količine rada koji je morao uložiti u te postupke;

također, dosudi tužitelju iznos od 28 000 eura na temelju troškova koji su mu nastali uslijed pravnog savjetovanja, pripreme ove tužbe, troškova kopiranja i slanja navedene tužbe i priloženih dokumenata;

naloži Europskom parlamentu snošenje svih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog tužbi, tužitelj ističe dva tužbena razloga posebno usmjerena protiv odluke Predsjedništva.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na više bitnih povreda postupka koje je tuženik počinio prilikom donošenja pobijane odluke. Prema tužiteljevu mišljenju, u postupku u kojemu je donesena pobijana odluka prekršeno je tužiteljevo pravo da nepristrani sud ispita njegov slučaj. Tuženik je također prekršio njegova prava obrane. Zatim, pobijana se odluka temelji na netočnoj izjavi zastupnika kvestora te je njezino obrazloženje nedovoljno, s obzirom na to da ne daje odgovor na više prigovora koje je iznio tužitelj.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na iskrivljavanju činjenica što je dovelo do donošenja pobijane odluke.

Tužitelj također iznosi tužbene razloge koje je podnio protiv odluke glavnog tajnika koju je pobijao pred Predsjedništvom Europskog parlamenta, zbog toga što je Predsjedništvo pobijanu odluku ostavilo na snazi, a da pritom nije pravilno razmotrilo argumente koje je iznio tužitelj.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na nedostacima postupka u kojemu je donesena odluka glavnog tajnika, koji se odnose na nenadležnost glavnog tajnika, na povredu prava obrane, prebacivanje tereta dokazivanja, nedostatnost obrazloženja, kao i na kršenje načela pravne sigurnosti i zaštite legitimnih očekivanja.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi građanskih prava parlamentarnih asistenata, na diskriminatornom postupanju prema tužitelju, zlouporabi ovlasti, povredi neovisnosti zastupnika te na nepoštovanju uloge lokalnih parlamentarnih asistenata, kao i na povredi načela proporcionalnosti.