16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/30


2018 m. vasario 19 d. pareikštas ieškinys byloje Guiral Broto / EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

(Byla T-90/18)

(2018/C 134/43)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: ispanų

Šalys

Ieškovas: Guiral Broto (Marbelja, Ispanija), atstovaujamas advokato J. de Castro Hermida

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Gastro & Soul GmbH (Hildesheimas, Vokietija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas „Café del Sol“ – Sąjungos prekių ženklas Nr. 6 104 608.

Procedūra EUIPO: protesto procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. gruodžio 4 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1096/2017-4.

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą ir konstatuoti, kad protestas, grindžiamas ankstesniu prekių ženklu, t. y. Ispanijos prekių ženklu Nr. 2348110, priskiriamu 42 klasei pagal tarptautinę Nicos klasifikaciją, kuris priklauso protesto pateikėjui Ramón Guiral Broto, yra pagrįstas,

patvirtinti protestų skyriaus sprendimą atmesti Vokietijos komercinės bendrovės Gastro & Soul GmbH pateiktą paraišką įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklą Nr. 6 104 608, naudojamą 43 klasei pagal tarptautinę Nicos klasifikaciją priskiriamoms „Maisto ir gėrimų parūpinimo paslaugoms ir laikinam apgyvendinimui“, dėl vartotojui kylančio pavojaus supainioti, kurį lemia dviejų prekės ženklų, dėl kurių kilo ginčas, koegzistavimo, atsižvelgiant į didelį jų žodinį panašumą ir tą pačią taikymo sritį, arba, jeigu Bendrasis Teismas neturi tokios jurisdikcijos, grąžinti bylą nagrinėti Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos apeliacinei tarybai ir nurodyti, kad protestas turi būti priimtas,

nepatenkinus šių prašymų, panaikinti ginčijamą sprendimą dėl nenuoseklumo ir ieškovo teisės į gynybą bei teisinio saugumo pažeidimo, nes per apeliacijos procedūrą R 1096/2017-4 jam buvo aiškiai neleista pateikti protestą padavusiam asmeniui priklausančio ankstesnio prekių ženklo išsamaus vertimo, o tai prieštarauja vienam iš pagrindinių tikslų ginčą perduoti nagrinėti EUIPO Apeliacinei tarybai, dėl kurio sprendimą yra priėmęs Bendrasis Teismas 2016 m. gruodžio 13 d. sprendime byloje T-548/15, ir pateikti naują apeliaciją EUIPO apeliacinei tarybai, kad būtų pašalintas šis trūkumas ir, dėl tos priežasties, išnagrinėti ginčą.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.