16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/30


2018. február 19-én benyújtott kereset – Guiral Broto kontra EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

(T-90/18. sz. ügy)

(2018/C 134/43)

A keresetlevél nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Ramón Guiral Broto (Marbella, Spanyolország) (képviselő: J. de Castro Hermida ügyvéd)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Németország)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: a Café del Sol európai uniós ábrás védjegy – 6 104 608. sz. európai uniós védjegy

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2017. december 4-én hozott határozata (R 1096/2017-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

vonja vissza és helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, annak megállapítása mellett, hogy a felszólaló, Ramón Guiral Broto korábbi elsőbbségű, a nemzetközi (nizzai) osztályozás szerinti 42. osztályba tartozó szolgáltatásokra vonatkozó, 2348110. sz. spanyol védjegyén alapuló felszólalás megalapozott;

hagyja helyben a felszólalási osztály határozatát abban a részében, amelyben az megtagadta a Gastro & Soul GmbH nevű német gazdasági társaság által a nemzetközi (nizzai) osztályozás szerinti 43. osztályba tartozó „vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás” megnevezésű szolgáltatások tekintetében 6 104 608. számon bejelentett európai uniós védjegy lajstromozását, figyelemmel a fogyasztók tekintetében fennálló összetéveszthetőségre, amely a vitatott védjegyek együttéléséből fakad, tekintettel a közöttük fennálló, állítólagos megnevezésbeli hasonlóságra és használatbeli azonosságra; vagy amennyiben a Törvényszéknek erre nincs hatásköre, utalja vissza a kérdést az [Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának (EUIPO)] fellebbezési tanácsához, a felszólalás megalapozottságának kötelező érvényű megállapítása mellett;

másodlagosan, vonja vissza és helyezze hatályon kívül a határozatot, amely következetlen, és sérti a felperes védelemhez és jogbiztonsághoz való jogát, amiatt, hogy kifejezetten megtagadta tőle azt a lehetőséget, hogy a 1096/2017-4. sz. fellebbezés keretében az ellentartott korábbi védjegy teljes fordítását benyújtsa, veszélyeztetve ezzel azokat az alapvető célokat, amelyek a az EUIPO fellebbezési tanácsai elé történő visszautalás céljait képezik, és amelyeket a Törvényszék a 2016. december 13-i T-549/15. sz. ítéletében mondott ki, amelyben elrendelte az ügynek az EUIPO fellebbezési tanácsa elé történő visszautalását, annak érdekében, hogy orvosolják a szabálytalanságokat és ennek alapján bírálják el a fellebbezést.

Jogalap

a 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.