23.4.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 142/53


Προσφυγή-αγωγή της 9ης Φεβρουαρίου 2018 — Barata κατά Κοινοβουλίου

(Υπόθεση T-81/18)

(2018/C 142/71)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Joao Miguel Barata (Evere, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: G. Pandey, D. Rovetta και V. Villante, δικηγόροι)

Καθού-εναγόμενο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αιτήματα

Ο προσφεύγων-ενάγων (στο εξής: προσφεύγων) ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

καταρχάς, εφόσον κρίνει σκόπιμο, να αποφανθεί ότι το άρθρο 90 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: ΚΥΚ) είναι άκυρο και ανεφάρμοστο στην παρούσα διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 277 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

να ακυρώσει, πρώτον, την απόφαση της 30/10/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την οποία απορρίφθηκε η κατά το άρθρο 90, παράγραφος 2, του ΚΥΚ διοικητική ένσταση του προσφεύγοντος που υποβλήθηκε στις 19/6/2017·

να ακυρώσει, δεύτερον, τις αποφάσεις της 20/3/2017 του Διευθυντή για την Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων περί μη εγγραφής του ονόματος του προσφεύγοντος στο σχέδιο πίνακα των επιλεγέντων υπαλλήλων για το πρόγραμμα καταρτίσεως στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποιήσεως του 2016 και περί απορρίψεως του αιτήματός του επανεξετάσεως κατά το άρθρο 90, παράγραφος 1, του ΚΥΚ·

να ακυρώσει, τρίτον, την απόφαση της 14/2/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, περί κοινοποιήσεως στον προσφεύγοντα των αποτελεσμάτων του και περί μη εγγραφής του ονόματός του στον πίνακα των επιλεγέντων υπαλλήλων για τη διαδικασία πιστοποιήσεως του 2016·

να ακυρώσει, τέταρτον, την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8/12/2017, με την οποία γνωστοποιήθηκε στον προσφεύγοντα η κατάταξή του στην τριακοστή έκτη θέση επί συνόλου 87 αιτήσεων για τη διαδικασία πιστοποιήσεως του 2016, με αποτέλεσμα να μην περιληφθεί το όνομά του στο σχετικό σχέδιο πίνακα·

να ακυρώσει, πέμπτον, την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21/12/2016 περί αρνήσεως επανεξετάσεως της αξιολογήσεως και της βαθμολογίας του προσφεύγοντος και περί αποκλεισμού του από την εν λόγω διαδικασία πιστοποιήσεως·

να ακυρώσει, έκτον, την προκήρυξη εσωτερικού διαγωνισμού 2016/014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7/10/2016·

να ακυρώσει, τέλος, στο σύνολό του, το σχέδιο πίνακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιέχοντα τους επιλεγέντες υπαλλήλους για να λάβουν μέρος στο ως άνω πρόγραμμα καταρτίσεως·

να επιδικάσει στον προσφεύγοντα αποζημίωση ύψους 50 000 ευρώ·

να καταδικάσει το καθού-εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής-αγωγής του, ο προσφεύγων προβάλλει πέντε λόγους.

1.

Με τον πρώτο λόγο προβάλλει πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως και παράβαση της υποχρεώσεως αιτιολογήσεως, παράβαση του άρθρου 25 του ΚΥΚ, πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως των σχετικών πραγματικών στοιχείων και εγγράφων, παράβαση του άρθρου 296 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.

Με τον δεύτερο λόγο προβάλλει παραβίαση της αρχής της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, παράβαση του άρθρου 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τον παράνομο χαρακτήρα και ανεφάρμοστο του άρθρου 90 του ΚΥΚ.

3.

Με τον τρίτο λόγο προβάλλει έλλειψη αρμοδιότητας, παράβαση της προκηρύξεως του διαγωνισμού και του άρθρου 30 του ΚΥΚ σε συνδυασμό με το παράρτημα III του ΚΥΚ καθώς και του καθήκοντος ορθής και χρηστής διοικήσεως.

4.

Με τον τέταρτο λόγο προβάλλει παράβαση του καθήκοντος χρηστής διοικήσεως βάσει του άρθρου 41 του Χάρτη, πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως και παραβίαση της αρχής της ισότητας.

5.

Με τον πέμπτο λόγο προβάλλει παράβαση των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του κανονισμού 1/58 (1), παράβαση των άρθρων 1δ και 28 του ΚΥΚ, και παράβαση του άρθρου 1, παράγραφος 1, στοιχείο στ', του παραρτήματος III του ΚΥΚ καθώς και παραβίαση των αρχών της ίσης μεταχειρίσεως και της απαγορεύσεως των διακρίσεων.


(1)  Κανονισμός αριθ. 1 της 15ης Απριλίου 1958 περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος (ΕΕ ειδ. 01/001, σ. 14).