26.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 112/47


Acțiune introdusă la 6 februarie 2018 – MPM-Quality/EUIPO – Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)

(Cauza T-75/18)

(2018/C 112/60)

Limba în care a fost formulată acțiunea: ceha

Părțile

Reclamantă: MPM-Quality v.o.s. (Frýdek-Místek, Republica Cehă) (reprezentant: M. Kyjovský, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Elton Hodinářská a.s. (Nové Město nad Metují, Republica Cehă)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Titularul mărcii în litigiu: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene figurativă care cuprinde elementele verbale „MANUFACTURE PRIM 1949” – marca Uniunii Europene nr. 3 531 662

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de declarare a nulității

Decizia atacată: Decizia Camerei a patra de recurs a EUIPO din 5 decembrie 2017 în cauza R 556/2017-4

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

încălcarea articolelor 18 și 58 din Regulamentul 2017/1001;

încălcarea articolului 10 alineatul (3) și următoarele și a articolului 19 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1430.