26.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 112/47


Žaloba podaná dne 6. února 2018 – MPM-Quality v. EUIPO – Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)

(Věc T-75/18)

(2018/C 112/60)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: český

Účastníci řízení

Žalobce: MPM-Quality v.o.s. (Frýdek-Místek, Česká republika) (zástupce: M. Kyjovský, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: Elton Hodinářská a.s. (Nové Město nad Metují, Česká republika)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitel sporné ochranné známky: Další účastnice v řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka EU obsahující slovní prvky „Manufacture PRIM 1949“ – Ochranná známka EU č. 3 531 662

Řízení před EUIPO: Řízení o prohlášení neplatnosti

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí Čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 5. prosince 2017 ve věci R 556/2017-4

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

porušení čl. 18 a čl. 58 nařízení č. 1001/2017;

porušení čl. 10 odst. 3 a násl. a čl. 19 odst. 1 nařízení č. 1430/2017.