26.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 112/47


2018. február 6-án benyújtott kereset – Visi/one kontra EUIPO – EasyFix (tájékoztató táblák járműveknek)

(T-74/18. sz. ügy)

(2018/C 112/59)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Visi/one GmbH (Remscheid, Németország) (képviselő: H. Bourree és M. Bartz ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: EasyFix GmbH (Bécs, Ausztria)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott formatervezési minta jogosultja: a felperes.

A vitatott formatervezési minta: 1391114-0001. sz. közösségi formatervezési minta.

A megtámadott határozat: az EUIPO harmadik fellebbezési tanácsának 2017. december 4-én hozott határozata (R 1424/2016-3. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

a beavatkozó felet kötelezze az eljárás költségeinek viselésére a fellebbezési eljárás során felmerült költségeket is beleértve.

Jogalapok

a 6/2002 rendelet 62. cikke második mondatának megsértése;

a 6/2002 rendelet 62. cikke első mondatának megsértése;

a 6/2002 rendelet 25. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.