26.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 112/47


Žaloba podaná dne 6. února 2018 – Visi/one v. EUIPO – EasyFix (informační tabule pro vozidla)

(Věc T-74/18)

(2018/C 112/59)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Visi/one GmbH (Remscheid, Německo) (zástupci: H. Bourree a M. Bartz, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice v řízení před odvolacím senátem: EasyFix GmbH (Vídeň, Rakousko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitelka sporného (průmyslového) vzoru: Žalobkyně

Sporný (průmyslový) vzor: (Průmyslový) vzor Společenství č. 1391114-0001

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí třetího odvolacího senátu EUIPO ze dne 4. prosince 2017, ve věci R 1424/2016-3

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil další účastnici v řízení náhradu nákladů řízení včetně nákladů, které vznikly v průběhu řízení před odvolacím senátem.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 62 druhé věty nařízení č. 6/2002;

Porušení čl. 62 první věty nařízení č. 6/2002;

Porušení čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení č. 6/2002.