26.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 112/44


Tožba, vložena 7. februarja 2018 – Fränkischer Weinbauverband/EUIPO (oblika steklenice)

(Zadeva T-68/18)

(2018/C 112/55)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Weinbauverband eV. (Würzburg, Nemčija) (zastopnika: L. Petri in M. Gilch, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: tridimenzionalna znamka Evropske unije (oblika steklenice) – prijava št. 15 431 281

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 4. decembra 2017 v zadevi R 413/2017-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 2017/1001