26.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 112/44


Žaloba podaná dne 7. února 2018 – Fränkischer Weinbauverband v. EUIPO (Tvar láhve)

(Věc T-68/18)

(2018/C 112/55)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Fränkischer Weinbauverband eV. (Würzburg, Německo) (zástupci: L. Petri a M. Gilch, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Trojrozměrná ochranná známka Evropské (Tvar láhve) – Přihláška č. 15 431 281

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 4. prosince 2017, ve věci R 413/2017-4

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 2017/1001.