16.4.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 134/25


Kanne 29.1.2018 – Tsapakidou v. Euroopan unionin tuomioistuin

(Asia T-66/18)

(2018/C 134/35)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Argyro Tsapakidou (Berliini, Saksa) (edustaja: asianajaja E. Kleani)

Vastaaja: Euroopan unionin tuomioistuin

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan unionin tuomioistuimen 23.11.2017 tekemän päätöksen (viite 20173939), jolla hylättiin tarjous, jonka kantaja oli toimittanut kreikankielisten freelance-kääntäjien sopimuksia koskevan hankintailmoituksen 2017/S 002-001564 yhteydessä

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja väittää, että riidanalaisella päätöksellä loukataan EU:n yleisiä oikeusperiaatteita, joiden mukaan hallinnollisten toimien perusteluiden on oltava riittävät ja niissä on mainittavat periaatteet, joille ne perustuvat. Riidanalainen päätös ei ole näiden kriteerien mukainen. Kantaja väittää erityisesti, että vastaajan esittämät perustelut olivat puutteelliset tarjouseritelmän 4.3.1 artiklan valossa. Lisäksi kantajalle esitetyt tiedot eivät hänen mukaansa mahdollistaneet hänen kyseessä olevassa koekäännöksessä saamansa tuloksen pätevyyden arvioimista. Hänellä ei ollut tietoa arvioinnissa käytetyistä suuntaviivoista tai kriteereistä, joiden perusteella riidanalainen päätös tehtiin.