16.4.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 134/24


Acțiune introdusă la 6 februarie 2018 – Venezuela/Consiliul

(Cauza T-65/18)

(2018/C 134/34)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Republica Bolivariană Venezuela (reprezentanți: F. Di Gianni și L. Giuliano, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea Regulamentului (UE) 2017/2063 al Consiliului din 13 noiembrie 2017 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Venezuela, în măsura în care dispozițiile sale o privesc pe reclamantă; și

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă patru motive.

1.

Primul motiv, potrivit căruia, prin adoptarea măsurilor restrictive fără informarea prealabilă a reclamantei cu privire la intenția sa și fără ascultarea prealabilă a poziției reclamantei cu privire la faptele care ar justifica măsurile restrictive, Consiliul a încălcat dreptul reclamantei de a fi ascultată.

2.

Al doilea motiv, potrivit căruia Consiliul și-a încălcat obligația de motivare și obligația de a oferi dovezi suficiente pentru adoptarea măsurilor restrictive.

3.

Al treilea motiv, potrivit căruia Consiliul a săvârșit o eroare vădită de apreciere în ceea ce privește faptele pe care se bazează măsurile restrictive.

4.

Al patrulea motiv, potrivit căruia măsurile restrictive constituie contramăsuri nelegale potrivit dreptului internațional cutumiar.