19.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/53


Tožba, vložena 29. januarja 2018 – NGV/EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)

(Zadeva T-57/18)

(2018/C 104/68)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: NGV GmbH (Wildeshausen, Nemčija) (zastopniki: O. Spieker, A. Schönfleisch in M. Alber, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije, ki vsebuje besedni element „WEIN FÜR PROFIS“ – Prijava št. 15 326 531

Izpodbijana odločba: Odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 6. novembra 2017 v zadevi R 502/2017-1

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(b), (c) in (g) Uredbe št. 2017/1001.