19.3.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 104/53


Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Jannar 2018 – NGV vs EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)

(Kawża T-57/18)

(2018/C 104/68)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: NGV GmbH (Wildeshausen, il-Ġermanja) (rappreżentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch, u M. Alber, Rechtsanwälte)

Konvenut: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

Informazzjoni dwar il-proċedimenti quddiem l-EUIPO

Trade mark kontenzjuża kkonċernata: it-trade mark figurattiva tal-Unjoni li tinkludi l-elementi verbali “WEIN FÜR PROFIS” – Applikazzjoni għal reġistrazzjoni Nru 15 326 531.

Deċiżjoni kkontestata: id-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-EUIPO tas-6 ta’ Novembru 2017 fil-Każ R 502/2017-1

Talbiet

Ir-rikorrenti titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

tikkundanna lill-EUIPO għall-ispejjeż.

Motiv invokat

Ksur tal-Artikolu 7(1)(b), (c) u (g) tar-Regolament 2017/1001.