19.3.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 104/52


Beroep ingesteld op 26 januari 2018 — NGV/EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)

(Zaak T-56/18)

(2018/C 104/67)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: NGV GmbH (Wildeshausen, Duitsland) (vertegenwoordigers: O. Spieker, A. Schönfleisch en M. Alber, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Betrokken merk: Uniebeeldmerk met de woordelementen „WEIN FÜR PROFIS” — inschrijvingsaanvraag nr. 15 326 549

Bestreden beslissing: beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 6 november 2017 in zaak R 501/2017-1

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van het EUIPO in de kosten.

Aangevoerd middel

schending van artikel 7, lid 1, onder b), c) en g), van verordening nr. 2017/1001.