19.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 104/52


Tužba podnesena 26. siječnja 2018. – NGV protiv EUIPO-a (LIEBLINGSWEIN)

(Predmet T-55/18)

(2018/C 104/66)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: NGV GmbH (Wildeshausen, Njemačka) (zastupnici: O. Spieker, A. Schönfleisch, i M. Alber, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: figurativni žig Europske unije s verbalnim elementom „LIEBLINGSWEIN” – prijava za registraciju br. 15 326 515

Pobijana odluka: odluka prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 6. studenoga 2018. u predmetu R 291/2017-1

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlog

povreda članka 7. stavka 1. točaka (b), (c) i (g) Uredbe br. 2017/1001.