9.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 123/25


Tužba podnesena 31. siječnja 2018. – Fashion Energy protiv EUIPO-a – Retail Royalty (1st AMERICAN)

(Predmet T-54/18)

(2018/C 123/32)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Fashion Energy Srl (Milano, Italija) (zastupnici: T. Müller, F. Togo, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Retail Royalty Co. (Las Vegas, Nevada, Sjedinjene Američke Države)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave spornog žiga: tužitelj

Predmetni sporni žig: prijava figurativnog žiga Europske unije 1st AMERICAN – Prijava za registraciju br. 8 622 078

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 15. studenoga 2017. u predmetu R 693/2017-2

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

obustavi postupak na temelju članka 69. stavka (d) Poslovnika Općeg suda do donošenja konačne i obvezujuće odluke o zahtjevu za djelomično poništenje žiga Europske unije br. 5 066 113, na kojem se temelji prigovor;

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u i drugoj stranci snošenje tužiteljevih troškova.

Tužbeni razlozi

povreda načela kontradiktornosti;

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1007.