16.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/22


Žaloba podaná dne 30. ledna 2018 – Kleani v. Soudní dvůr

(Věc T-51/18)

(2018/C 134/31)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Efterpi Kleani (Berlín, Německo) (zástupkyně: S. Tassi, advokátka)

Žalovaný: Soudní dvůr Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Soudního dvora ze dne 23. listopadu 2017 (č. 20172046), kterým byla odmítnuta nabídka žalobkyně předložená na základě oznámení o zahájení zadávacího řízení 2017/S 002-001564 pro freelance překladatele z řeckého jazyka.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby žalobkyně tvrdí, že napadené rozhodnutí neuvádělo přesný soubor kritérií prokazujících kvalitu předkladů požadovanou v zadávacím řízení, ani k němu nebyly přiloženy poznámky revizora nebo srovnání, které by mohly odůvodňovat, proč dle názoru žalovaného zkušební překlad žalobkyně nedosáhl stanovené minimální úrovně. Žalobkyně v tomto ohledu tvrdí, že napadené rozhodnutí není řádně odůvodněno a že výběrové řízení nebylo transparentní.