16.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 134/22


2018. január 30-án benyújtott kereset – Tassi kontra Bíróság

(T-50/18. sz. ügy)

(2018/C 134/30)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Smaro Tassi (Berlin, Németország) (képviselő: E. Kleani ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Bírósága

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a Bíróság 2017. november 23-i (20173192. referenciaszámú) határozatát, amely elutasítja a felperesnek a görög nyelv vonatkozásában közzétett szabadúszó fordítókra vonatkozó 2017/S 002-001564. sz. ajánlati felhívás keretében benyújtott részvételi jelentkezését.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes arra hivatkozik, hogy a vitatott határozathoz nem csatoltak a közbeszerzési eljárásban kért fordítások minőségének szintjét meghatározó kritériumokat vagy bármilyen javítási útmutatót vagy összehasonlító jelentést, amely az alperes álláspontja szerint igazolhatja, hogy a felperes által benyújtott próbafordítás nem érte el a megkövetelt minimális referenciaértékeket. A felperes úgy érvel e tekintetben, hogy a vitatott határozat nem volt megfelelően megindokolva, és hogy a kiválasztási eljárás nem volt átlátható.