9.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 123/24


2018 m. sausio 29 d. pareikštas ieškinys byloje UZ / Parlamentas

(Byla T-47/18)

(2018/C 123/31)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: UZ, atstovaujama advokato J.-N. Louis

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti ir nuspręsti:

panaikinti 2017 m. vasario 27 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimą skirti drausminę nuobaudą pažeminant pareigų lygį nuo AD13 lygio 3 pakopos iki AD12 lygio 3 pakopos nuo 2017 m. kovo 1 d. ir esant AD13 lygio pareigose surinktus nuopelnų balus prilyginti nuliui;

panaikinti sprendimą atmesti jos pagalbos prašymą;

priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio ir Europos Sąjungos Pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – PTN) IX straipsnio 3 ir 22 straipsnių pažeidimu, nes ieškovės neišklausė paskyrimų tarnyba (toliau – AIPN) nei savo sprendimui pagal IX priedo 3 straipsnį pagrįsti, nei prieš priimdama sprendimą atmesti pagalbos prašymą pagal PTN 24 straipsnį.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su PTN IX priedo 9, 10 et 16 straipsnių pažeidimu tiek, kiek ginčijamu drausminiu sprendimu pažeidžiamas proporcingumo principas ir ieškovei skiriama bendra sankcija, nenumatyta PTN IX priede, t. y. laipsnio sumažinimas, nuopelnų balų panaikinimas ir neleidimas jai atlikti bet kokių vadovaujančių pareigų.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su Drausmės komisijos darbo nenuoseklumu, nes ne tik ši komisija nenuosekliai dirbo ir neišklausė ieškovės, bet ji taip pat per visą procedūrą nesilaikė teisės į gynybą.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, susijęs su PTN 24 straipsnio pažeidimu, nes AIPN neišklausė ieškovės prieš atmesdama jos pagalbos prašymą.