9.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 123/24


2018. január 29-én benyújtott kereset – UZ kontra Parlament

(T-47/18. sz. ügy)

(2018/C 123/31)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: UZ (képviselő: J.-N. Louis ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék

a következőképpen határozzon:

megsemmisíti az Európai Parlament főtitkára által 2017. február 27-én hozott, a felperesre 2017. március 1-jei hatállyal az AD 13 besorolási fokozat 3. fizetési fokozatából az AD 12 besorolási fokozat 3. fizetési fokozatába való visszasorolásával és az AD 13 besorolási fokozatban szerzett érdempontjainak lenullázásával járó fegyelmi szankciót kiszabó határozatot;

megsemmisíti a segítségnyújtás iránti kérelmét elutasító határozatot;

az Európai Parlamentet kötelezi a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikkének és az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzata (a továbbiakban: személyzeti szabályzat) IX. melléklete 3. és 22. cikkének megsértésén alapul, mivel a kinevezésre jogosult hatóság a felperest sem a IX. melléklet 3. cikke szerinti határozatának megalapozása céljából, sem a személyzeti szabályzat 24. cikke szerinti segítségnyújtás iránti kérelem elutasítását megelőzően nem hallgatta meg.

2.

A második jogalap a személyzeti szabályzat IX. melléklete 9., 10. és 16. cikkének megsértésén alapul, mivel a megtámadott fegyelmi határozat sérti az arányosság elvét és a felperesre a személyzeti szabályzat IX. mellékletében nem szereplő összesített szankciót, azaz visszasorolást, az érdempontok törlését és az összes vezetői feladatból való kizárást szab ki.

3.

A harmadik jogalap a fegyelmi tanács szabálytalan működésén alapul, mivel ez utóbbi szabálytalanul járt el anélkül, hogy előzetesen meghallgatta volna a felperest, ráadásul az egész eljárás során megsértette a védelemhez való jogát.

4.

A negyedik jogalap a személyzeti szabályzat 24. cikkének megsértésén alapul, mivel a kinevezésre jogosult hatóság nem hallgatta meg a felperest azelőtt, mielőtt kérelmét elutasította volna.