19.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 104/50


Tužba podnesena 24. siječnja 2018. – Rietze protiv EUIPO-a – Volkswagen (Osobna vozila)

(Predmet T-43/18)

(2018/C 104/64)

Jezik na kojem je tužba podnesena: njemački

Stranke

Tužitelj: Rietze GmbH & Co. KG (Altdorf, Njemačka) (zastupnik: M. Krogmann, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Volkswagen AG (Wolfsburg, Njemačka)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog dizajna: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni dizajn: dizajn Zajednice br. 5467-0001

Pobijana odluka: odluka trećeg žalbenog vijeća EUIPO-a od 21. studenoga 2017. u predmetu R 1204/2016-3

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku trećeg žalbenog vijeća i proglasi ništavim dizajn Zajednice br. 5467-0001;

naloži EUIPO-u snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlog

povreda članka 4. stavka 1. u vezi s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 6/2002